Kunskapsdag med Martin Forster

Länsstyrelsen Skåne och Föräldraskapsstöd Syd hälsar välkommen till en kunskapsdag med Martin Forster, legitimerad psykolog och fil dr. i psykologi.

Martin Forsters forskning fokuserar på utveckling och utvärdering av interventioner som riktar sig till föräldrar och barn. Han har också ett särskilt fokus på implementering och spridning av interventioner såsom Tryggare barn, ABC, Komet, iKomet, ABC tonår och IPSA – föräldrastöd till föräldrar som själva har ADHD.

Syfte

Kunskapsdagen kommer att ha fokus på ny forskning kopplat till kunskapsbaserade föräldraskapsstödsinsatser. Kunskapspassen kommer att varvas med diskussion och reflektion.

Målgrupp

Personer som arbetar med föräldraskapsstöd i kommun, Region Skåne eller i civilsamhället.

Observera att du kan delta på konferensen antingen digitalt eller fysiskt i Malmö. Om du deltar digitalt kan du bara ta del av förmiddagens föreläsningar. Ange i anmälan nedan.

De fysiska platserna är fulla men du är välkommen att anmäla dig till den digitala förmiddagen.

Tid och plats

11 november kl. 9.00-15.30

Södergatan 5 i Malmö eller digitalt (endast förmiddag). Ange i anmälan om du vill närvara fysiskt eller digitalt under förmiddagen.

Sista anmälningsdag: 4 november 2022

Anmälan till kunskapsdag med Martin Forster