Jämställt föräldraskap

Ett jämställt föräldraskap, där båda föräldrarna deltar och gemensamt utövar omsorgen om barnet, gynnar barns hälsa och utveckling.

En pappa och mamma går över en bra med ett barn emellan sig, håller varandra i händerna.

Rapporter/studier

Maskulinitet och jämställt föräldraskap

Den här skriften beskriver möjliga strategier för att främja jämställt föräldraskap, med utgångspunkt i kunskap om hälsa, jämställdhet och normer
för maskulinitet.

Maskulinitet och jämställt föräldraskap – arbete för pappors ökade delaktighet.

Filmer/media

Puss hej då — Hej jämställt föräldraskap! 

Den omtalade dokumentärfilmen Puss hej då, om Sandra som blir lämnad av sin partner när deras bebis är bara tre veckor, hade premiär på bio 2023 och har sedan dess vunnit priser och väckt samtal om jämställdhet och föräldraskap. Med filmen som utgångspunkt väcker initiativet konstruktiva samtal och motivation för ett jämställt föräldraskap. Initiativet vänder sig till såväl yrkesverksamma som föräldrar med utgångspunkten att jämställt föräldraskap gynnar föräldrar, samhället i stort och inte minst barnen. 

Home – PussHejdå (pusshejda.se)

Genussmart föräldraskap

Ta del av filmer som ger dig 25 konkreta tips på vad du kan göra för att bidra till en mer jämställd värld. För barnens skull.

Filmerna behandlar fem olika områden:

  • att vara en bra förebild
  • lek och litteratur
  • språk
  • våld och makt
  • kropp och utseende.

Filmer om genussmart föräldraskapsstöd

Broschyrer / foldrar

Föreläsningar

Litteratur

Utbildningar

Webbplatser

Länkar