Jämställt föräldraskap

Ett jämställt föräldraskap, där båda föräldrarna deltar och gemensamt utövar omsorgen om barnet, gynnar barns hälsa och utveckling.

En pappa och mamma går över en bra med ett barn emellan sig, håller varandra i händerna.

Rapporter/studier

Maskulinitet och jämställt föräldraskap

Den här skriften beskriver möjliga strategier för att främja jämställt föräldraskap, med utgångspunkt i kunskap om hälsa, jämställdhet och normer
för maskulinitet.

Maskulinitet och jämställt föräldraskap – arbete för pappors ökade delaktighet.

Filmer/media

Genussmart föräldraskap

Ta del av filmer som ger dig 25 konkreta tips på vad du kan göra för att bidra till en mer jämställd värld. För barnens skull.

Filmerna behandlar fem olika områden:

  • att vara en bra förebild
  • lek och litteratur
  • språk
  • våld och makt
  • kropp och utseende.

Filmer om genussmart föräldraskapsstöd

Broschyrer / foldrar

Föreläsningar

Litteratur

Utbildningar

Webbplatser

Länkar