Tonåringar

Tonårstiden innebär stora förändringar på kort tid. Samtidigt som föräldrarna måste finnas
till hands och ha uppsikt över sina barn, ska tonåringen ha utrymme för att
skapa sig ett eget liv och relationer utanför familjen.

Tonårskille med huvtröja sitter mellan vänner och ser in i kameran.

Broschyrer/foldrar

Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr som handlar om stöd till föräldrar under tonårstiden.

Föräldraskap och tonårstid

Filmer/media

Våra tonåringar – Tips och råd till tonårsföräldrar

På SVT-play finns en serie från UR där kända och okända föräldrar samtalar kring de utmaningar och svårigheter som finns med att vara förälder till en tonåring. Programmet leds av Anders Lundin som själv är tonårspappa. Till sin hjälp har han också en psykolog eller forskare som reflekterar över samtalen och kommer med tips och råd. 

SVT-serie om tonåringar

Föreläsningar

Lagom perfekt – erfarenhet av ohälsa bland unga tjejer och killar

Inspelad föreläsning av Linda Hiltunens, Lektor i sociologi, Linnéuniversitetet, föreläsning om hennes forskning om självrapporterad ohälsa bland unga tjejer och killar.

Inspelad föreläsning av Linda Hiltunen om ohälsa bland ungdomar

Länkar

Livsstil Kronoberg – En hjälp i arbetet kring ANDTS och förebyggande av brott

Problemen kopplade till ANDTS, brottslighet och otrygghet kan inte lösas av en enskild aktör. Det handlar om utmaningar som kräver att aktörer på olika nivåer och i olika verksamheter agerar effektivt tillsammans. 

Den här webbplatsen ska ses som ett stöd och en vägledning för kommuner, myndigheter, idéburna organisationer och näringslivet i deras arbete kring ANDTS, förebyggande av brott och trygghetsskapande åtgärder

Webbplatsen för Livsstil Kronoberg

 

Litteratur

Rapporter/studier

Utbildningar