Adopterade barn

Stöd till adopterade och deras familjer är en viktig del av adoptionsprocessen och kan aktualiseras i alla åldrar och livsfaser.

Liten allvarlig pojke med bruna ögon ser in i kameran.

Utbildningar

FIA – obligatorisk föräldrautbildning inför internationell adoption

Inför 2020 (barnkonventionen blir lag) gav Sveriges regering flera uppdrag till Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) i syfte att stärka stödet i samband med adoption. Ett av dessa uppdrag var att utforma en vägledning för Sveriges kommuner som stöd när internationellt adopterade vill söka sitt ursprung.

Vägledning för kommuner som stöd när adopterade söker sitt ursprung

Broschyrer / foldrar

Filmer / media

Föreläsningar

Litteratur

Rapporter/studier

Länkar