Funktionsvariationer

Det kan behövas särskilt stöd och hjälp i möte med familjer med funktionsnedsättningar.

Barn med funktionshinder sitter i rullstol och leker med en boll tillsammans med en vuxen kvinna.

Webbplatser

Föräldrar med ASD – handbok för ett bättre familjeliv

En webbplats som främst riktar sig till föräldrar med ASD -diagnos (Autismspektrumstörning). Webbplatsen Föräldrar med ASD – handbok för ett bättre familjeliv kan också vara värdefull för en bredare målgrupp föräldrar. Även stöd finns till professioner som möter föräldrarna – behandlarguide finns på sidan.

Föräldrar med ASD – handbok för ett bättre familjeliv

Sånt man inte pratar om

Opratat.se handlar om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Här finns animerade filmer, berättelser, barnböcker och spel om tankar och känslor. Berättelserna är exempel på hur man kan prata om saker som är svåra.

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga – Opratat.se, barn med funktionsnedsättning

Broschyrer / foldrar

Myndigheten för delaktighet hr tagit fram en broschyr på nio olika språk om att vara ny i Sverige och leva med funktionsnedsättning. De finns på myndighetens webbplats.

 

Filmer / media

Föreläsningar

Litteratur

Rapporter/studier

Utbildningar

Länkar