Förebyggande av våld

Våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld drabbar även barnen.

Hjälp och stöd

Resurscentrum Heder Kronoberg

Resurscentrum Heder Kronoberg är ett mobilt stöd till yrkesverksamma som möter hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med Resurscentrum är att komplettera ordinarie skydd- och stödstrukturer och primärt vara ett stöd till yrkesverksamma som möter målgruppen. Stödet kan innebära konsultation i enskilda ärenden, kompetensutveckling i olika former och stöd vid utformande av riktlinjer och rutiner.

Kontakta resurscentrum Heder Kronoberg
E-post: resurscentrum@vaxjo.se
Telefon: 0470 – 430 40

Kvinna ler och håller ett litet barn i famnen.

Litteratur

Handbok om våld i nära relationer

Länsstyrelsen i Kronoberg har i samarbete med regionen tagit fram en handbok för alla som i sitt yrke möter våld i nära relationer. 

Handbok om våld i nära relationer för Kronobergs län (2022)

Utbildningar

Basprogram om våld mot barn – Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp.

Basprogram om våld mot barn

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en webbutbildning för personer som möter barn som bevittnat våld inom familjen. Syftet är att personal ska få mer kunskap om våldets konsekvenser och vilka behov barnen har. För mer information.

Webbutbildning om barn som bevittnat våld.

Rapporter/studier

Rapporten Umgänge – för barnets bästa

För att göra barnens röster hörda och för att förstå de akuta och långsiktiga konsekvenserna av tvångsumgänge gav Unizon Kantar Public i uppgift att genomföra en enkätundersökning bland unga vuxna som haft umgänge med sin eller närståendes förövare som barn.
Undersökningen visar bland annat att vad som är gemensamt för dessa unga vuxna är att de som barn ofta har upplevt känslor av ångest, rädsla, sorg och frustration i samband med umgänget. Den ger också insikter om djupa spår och långsiktiga konsekvenserna som orsakats till följd av umgänget, som att 89 procent fortsätter uppleva psykiskt lidande och 44 procent fysiskt lidande i vuxen ålder till följd av umgänget under uppväxten.

Umgänge för barnets bästa.

Samtalsstöd

Våga fråga om kvinnlig könsstympning

Arbetar du inom socialtjänsten och möter flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning? Eller som riskerar att utsättas? Du är viktig i det förebyggande arbetet och i arbetet med att stötta flickor och kvinnor som utsatts. För dig finns nu ett nytt samtalsstöd som ger kunskap och guidning i att våga fråga. Samtalsstöd om kvinnlig könsstympning.

Broschyrer / foldrar

Filmer / media

Föreläsningar

Webbplatser

Länkar

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.