Om föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen samarbetar med kommunerna, regionen och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd. Vi stödjer även organisationer som arbetar med att utveckla ett föräldraskapsstöd till föräldrar med barn upp till 18 år.

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som innefattar olika insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet. Det handlar om att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Föräldraskapsstöd kan till exempel ske vid deltagande på olika mötesplatser som öppen förskola, föreläsningar, föräldratelefon, webbplats, ledarledda föräldragrupper, professionell rådgivning eller i kapprummet med pedagogen på förskolan, skolan eller fritids.

Föräldraskapsstöd i Kronobergs län

I länet sker en samverkan mellan kommuner, regionen och civilsamhället. Vi möts regelbundet för att utbyta information och erfarenheter för att gemensamt stärka arbetet med föräldrastöd i länet.

Nätverket för yrkesverksamma och verksamma inom civilsamhället samordnas av Länsstyrelsen tillsammans med Region Kronoberg. Nätverket träffas regelbundet och syftar till att stärka kunskapen inom området, utbyta erfarenheter samt underlätta samverkan mellan aktörer.

Denna webbplats – foraldraskapsstod.kronobergtillsammans.se – har skapats utifrån önskemål om samverkan från länets aktörer. 

 

Världens viktigaste uppdrag

Länsstyrelsens film om vad föräldraskapsstöd innebär, och varför det är viktigt.

MFoF är Sveriges kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndens familjerättsliga ärenden.

Till grund för arbetet med föräldraskapsstöd finns en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd.