Farbror Melker, vet du vad? Om du inte kan skriva så att jag förstår det, då kan du lika gärna sluta upp.”

Föräldraskapsstöd i Kronoberg

Välkommen till en plattform för dig som arbetar med föräldraskapsstöd inom kommun, region och civilsamhälle.

Övriga intresserade av området är också välkomna att ta del av innehållet. Sidan administreras av Länsstyrelsen Kronoberg.

  • I kunskapsbanken finns fakta, råd och tips sorterat i ämneskategorier såsom förebyggande av våld och barnets bästa.
 
  • I stödmaterialet finns länkar till innehållet i kunskapsbanken sorterat utifrån typ av innehåll såsom litteratur, filmer/media.
 
  • Under samverkan i Kronobergs län finns information som avser vår samverkan på olika sätt. Det finns dokumentation från nätverksmöten, lista på föräldraskapsprogram som används i länet, uppdateringar om en projektidé för länet. 
 

Barnens bästa gäller! i Kronoberg

Logotyp Region Kronoberg

Kronobarnsmodellen

Kronobarnsmodellen är det länsgemensamma arbetssätt, den arbetsmodell, vi tar fram i Kronbergs län. Kronobarnsmodellen bygger på att vi alla barn och unga i Kronoberg ska få likvärdiga och jämlika förutsättningar för en god uppväxt.

Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser.

 

Konferenser och utbildningar

Lärare framför vuxna elever i klassrum.

Här finns de senaste nationella och regionala konferenserna samlade.

Aktuella konferenser och utbildningar

Aktuellt

Tryckpress för tidningar

Här samlar vi löpande nyheter inom området. Rapporter, studier och filmer med mera läggs även i kunskapsbanken.

Aktuella nyheter

Samarbetspartners

Logga Uppvidinge
Logotyp Markaryd kommun
Logga Tingsryds kommun
Logga Lessebo
Logga Växjö
Logga Älmhults kommun