Kunskapsdag med Martin Forster

En pappa och mamma går över en bra med ett barn emellan sig, håller varandra i händerna.

Länsstyrelsen Skåne och Föräldraskapsstöd Syd hälsar välkommen till en kunskapsdag med Martin Forster, legitimerad psykolog och fil dr. i psykologi. Martin Forsters forskning fokuserar på utveckling och utvärdering av interventioner som riktar sig till föräldrar och barn. Han har också ett särskilt fokus på implementering och spridning av interventioner såsom Tryggare barn, ABC, Komet, iKomet, […]