Föräldraskapsstöd för en framgångsrik etablering - utrikesfödda kvinnor

I samverkan mellan flera av länets aktörer med länsstyrelsen som samordnande part pågår ett arbete för att kunna söka om medel för att testa nya vägar och idéer för att nå utrikesfödda kvinnor genom föräldraskapsstöd.

Dator med postitlappar klistrade på skärmen.