Utrikesfödda föräldrar

Att vara ny i Sverige innebär många nya saker att lära sig, att förstå, att känna till. En viktig del är att få kunskap om hur det är att vara familj i Sverige, vilka skyldigheter man har som förälder och vilka rättigheter barnen har. Men också vilket stöd som finns att få av samhället via exempelvis skola, vård och socialtjänst.

En man sitt på huk och håller om ett lite barn som står bredvid. Mannen pekar på något som barnet tittar på.

Rapporter/studier

Mottagandet av nyanlända barn i familj: generella faktorer, risk- och skyddsfaktorer

För att få en bättre bild initierade Länsstyrelsen Skåne, inledningsvis i samverkan med Skånes Kommuner, under 2019 en kunskapsöversikt samt kartläggning som genomförts av Lunds universitet. Resultaten från kartläggningen bidrar tillsammans med kunskapsöversiktens slutsatser till en grund för rekommendationer i rapporten gällande kommunalt mottagande av nyanlända barn i familj med ett stärkt barnrättsperspektiv.

Rapporten mottagandet av nyanlända barn i familj: generella faktorer, risk- och skyddsfaktorer. En kunskapsöversikt och kartläggning

Egenmakt och jämställdhet i förädraskapsstöd för utrikesfödda pappor – en kvalitativ studie

”Pappa kom hem” är en satsning på föräldraskapsstöd för utrikesfödda män som finansierats av Länsstyrelsen Kronoberg. I sin masteruppsats vid Linnéuniversitetet intervjuade Jimmy Fungmark deltagande pappor om upplevelsen och behovet av föräldraskapsstöd i det nya hemlandet. Resultatet var både väntat och oväntat.

Masteruppsatsen Egenmakt och jämställdhet i föräldraskapsstöd för utrikesfödda pappor

Webbplatser

Information till utrikesfödda föräldrar

På informationsverige.se finns kan den som är ny förälder i Sverige hitta information om föräldraskap och vart du kan vända dig i olika situationer som rör ditt barn.

Att vara förälder i Sverige

Infogeneratorn

Vill du kunna ge information om föräldraskapsstöd, våld och tvångsäktenskap på flera olika språk? Länsstyrelsens verktyg ”Infogeneratorn” hjälper dig som arbetar i kommun, region och idéburen sektor med översatt information på 20 olika språk inom kategorierna föräldraskapsstöd, könsstympning, människohandel, prostitution, tvångsäktenskap och våld i nära relationer.

Infogeneratorn

Filmer / media

Psykisk hälsa och föräldraskapsstöd, en stödjande miljö för etablering

Forskning visar att en stödjande miljö runt individer och familjer skapar bättre förutsättningar för etablering. Under året har man inom Partnerskap Skåne arbetat för att bygga upp och testa en metod med syftet att göra individuellt stöd tillgängligt för nyanlända och deras familjer. Fokus är att stödja faktorer som påverkar psykisk hälsa och välbefinnande, och som även ger stöd i föräldraskapet.
Metoden som testas fokuserar på att identifiera och facilitera samordning av befintliga lokala stödresurser som tillsammans utgör en stödjande miljö runt individen. 

Se filmer och läs mer om metodmaterialet på Partnerskap Skånes webbplats.

Broschyrer / foldrar

Föreläsningar

Litteratur

Utbildningar

Länkar