Skärmtid och spel

Många föräldrar behöver idag stöd med att sätta gränser för barnens tid vid skärmar och dataspel. Detta har blivit en utmaning även när det gäller mindre barn.

Pojke spelar dataspel, vänder sig mot kameran.

Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om barn och ungas skärmtid och spelande. Kunskapsstödet är i första hand till för olika professioner som möter föräldrar, till exempel inom skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Men det riktar sig också direkt till föräldrar. Kunskapsstödet består av bland annat filmer, diskussionsunderlag samt en broschyr.

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmtid och spelande, på sidan Spel om pengar