Konferenser och seminarier, november

Det finns flera digitala tillfällen under november, både webbinarier och föreläsningar, som riktar sig till dig som arbetar med föräldraskapsstöd. Välkommen med din anmälan. 

Samverkan kring skolan i socialt utsatta områden

Samverkan kring skolan i socialt utsatta områden

16 november 8.00-9.00, webbinarium
TSI-satsningen bjuder in till ett digitalt frukostseminarium om skolan för barn och unga i socialt utsatta områden. Vi får ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken på hur man kan arbeta.

Mer information och bokning av webbinariet.

Alla barn har rätt till en god hälsa

16 november 14.00-16.30, hybrid
Pep Forum 2022 kommer att ta avstamp i årets Pep-rapport. Programmet kommer ha fokus på den psykiska hälsan och dess friskfaktorer. Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för alla barn och ungas hälsa? Vilka goda exempels kan vi inspireras av? Hur inkluderar vi barnens perspektiv i de vuxnas arbete och hur tar vi tillsammans ett gemensamt ansvar framåt?

Mer information och anmälan till föreläsningen.

”Good enough” i föräldraskapet

18 november 9.00-10.00, digitalt
Kajsa Lönn Rhodin föreläser om vad som är viktigt i föräldraskapet och när det är ”good enough”. Kajsa är leg. psykolog och har bland annat fördjupat sig i frågan om föräldrarollens betydelse och utmaningar. Hon har också tillsammans med psykologen Maria Lalouni skrivit en bok som handlar om ”vad alla föräldrar borde få veta”. MFoF bjuder in till en föreläsning som riktar sig till alla föräldrar och de som arbetar med föräldraskapsstödjande insatser i kommun, region eller inom civil sektor.

Mer information och anmälan till föreläsningen.

Så här kan du stödja ekonomiskt utsatta barnfamiljer

18 november, digitalt
I webbinariet få du bland annat ta del av erfarenheter från Härnösands kommun. Genom samverkan har de hittat sätt att effektivisera sitt arbete med att stödja familjer i ekonomisk utsatthet. Du får även några konkreta tips som du kan ha nytta av när du möter enskilda som behöver hjälp med att få ordning på sin ekonomi. Det går att delta live eller för att få en länk till inspelningen att se i efterhand.

Anmälan till webbinariet.

Lansering av verktyget tryggare skola

30 november 10.00-12.00, digitalt
Stiftelsen Tryggare Sverige, Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen
Stockholm bjuder in till en digital lansering av verktyget Tryggare Skola. Barn tillbringar större delen av sin tid i skolan, samtidigt som skolan är en av de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Hur kan säkerhets- och trygghetsarbetet i skolan systematiseras? Vilka är framgångsfaktorerna? Hur kan samverkan kring arbetet initieras? För mer information kontakta marika.haug@tryggaresverige.org eller erik.von.essen@lansstyrelsen.se.

Anmälan till lanseringen.