Konferenser och seminarier, december

Det finns flera digitala tillfällen under december, både webbinarier och föreläsningar, som riktar sig till dig som arbetar med föräldraskapsstöd. Välkommen med din anmälan. 

Hur är jag en engagerad förälder?

2 december 9.00-10.00, digitalt
Zandra Kanakaris, generalsekreterare på 1000 möjligheter, kommer att föreläsa om vikten av att vara en aktiv och engagerad förälder när det gäller barnens relationer, hur föräldrar kan stötta och vägleda, när föräldrar behöver gripa in och hur de då kan gå tillväga. Zandra kommer även att berätta om deras nya föräldraskapsstöd som du kan hitta via deras webbplats ungarelationer.se.

MFoF bjuder in till en föreläsning som riktar sig till alla föräldrar och de som arbetar med föräldraskapsstödjande insatser i kommun, region eller inom civil sektor.

Mer information och anmälan till föreläsningen.

Traumamedvetet bemötande, Växjö och Ljungby

3 december i Växjö, 7 december i Ljungby, utbildning

Traumamedvetet bemötande – inför möte med människor som flytt från krig, konflikt, kränkande behandling. Utbildningen vänder sig till dig som på något sätt deltar i mottagande av flyktingar och nyanlända. Bakgrunden är en ökande psykisk ohälsa hos personer som flytt från Ukraina men även hos andra flyktinggrupper vilket identifierats bland de som möter flyktingar och människor i en utsatt situation. Därför har VäV Kronoberg tillsammans tagit initiativ till denna utbildning i samarbete med Linnéuniversitetet.

Lördagen den 3 december på Linneuniversitetet i Växjö
kl. 09.00 – 15.00 sal Tegner/Linné

Onsdag den 7 december i Ljungby
kl. 09.00 – 15.00 på Ljungsätra Serviceboende

Utbildningen är kostnadsfri, men du måste anmäla dig på länken nedan senast den 30 nov kl. 13.00 välj det tillfälle som passar dig. På förmiddagen ges föreläsningar och på eftermiddagen arbetar vi tillsammans i workshops med andra deltagare jobba i workshops. Dagen avslutas med ett uppsamlingsinslag med korta redovisningar och avrundning.

Anmälning till utbildningen.

Förstå familjen

5 december 13.00-15.30, webbinarium
Länsstyrelsen Västra Götaland och Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen bjuder in till en halvdag för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter. Under webbinariet får du ta del av det nya verktyget Förstå familjen. Verktyget handlar om hur du som medarbetare kan göra för att skapa mer jämlika förutsättningar när du möter föräldrar med kognitiva svårigheter.

Förstå familjen utgår från konkreta situationer och baseras på forskning och erfarenheter samt etablerade metoder och arbetssätt från en mängd olika verksamheter och kunskapsområden.

Mer information och bokning av webbinariet.

Att arbeta förebyggande med spel om pengar, digitalt spelande och skärmtid

7 december 13.00-15.15, digitalt
Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Länsstyrelserna har därför tagit fram ett kunskapsstöd som kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid och spelande.

Länsstyrelserna i åtta mellansvenska län i samverkan med CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) bjuder in till ett webbinarium för närmare genomgång av materialet och erfarenhetsutbyte. Folkhälsomyndigheten och CAN ger oss den senaste kunskapen om barn och ungas skärmvanor och spelande samt tydliggör vikten av att arbeta förebyggande.

Mer information och anmälan till webbinariet.