Huvudsida mall

Sidmallen för “Huvudsida” är byggd som en så kallad “genomgångssida”.

Genomgångssidor visas när användarna klickar i menyn och det går att navigera djupare i strukturen. De är alltså inte målet, utan ett steg på vägen.

I denna mall används puffar för att ge besökaren en överblick av innehållet under vald meny.

Planera strukturen på dina puffar innan du börjar bygga undersidor. Skapa en informationsstruktur som utgår från användarnas önskemål och behov genom att gruppera innehållet på ett sätt som är logiskt för användarna.

Flicka håller för öronen för att stänga ute skrik och bråk.

Förebyggande av våld

Förebyggande av våld Våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld drabbar även barnen. Hjälp och stöd Resurscentrum Heder Kronoberg Resurscentrum Heder Kronoberg är ett mobilt stöd till yrkesverksamma som möter hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med

en vuxen och ett barn sitter vid köksbordet

Adopterade barn

Adopterade barn Stöd till adopterade och deras familjer är en viktig del av adoptionsprocessen och kan aktualiseras i alla åldrar och livsfaser. Utbildningar FIA – obligatorisk föräldrautbildning inför internationell adoption Webbplatser Inför 2020 (barnkonventionen blir lag) gav Sveriges regering flera

barn får en puss på kinden av en kvinna

Barnets bästa

Barnens bästa Barns rättigheter och ett barnperspektiv är förutsättningar för hur vi kan arbeta med att säkerställa barnets bästa. Hjälp och stöd Barnahus i Kronobergs län Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri, när

Mall-bild som används på webben i olika syften

Jämställt föräldraskap

Jämställt föräldraskap Ett jämställt föräldraskap, där båda föräldrarna deltar och gemensamt utövar omsorgen om barnet, gynnar barns hälsa och utveckling.

Animerad bild på en familj

Funktionsvariationer

Funktionsvariationer Det kan behövas särskilt stöd och hjälp i möte med familjer med funktionsnedsättningar. Webbplatser Föräldrar med ASD – handbok för ett bättre familjeliv En webbplats som främst riktar sig till föräldrar med ASD -diagnos (Autismspektrumstörning). Webbplatsen Föräldrar med ASD

Bekymrad flicka ser in i kameran, bakom henne diskuterar föräldrarna.

Förändringar i familjen

Förändringar i familjen En separation eller skilsmässa är ofta svår, både för vuxna och barn. Som förälder behöver du samarbeta med din partner kring barnen – så gott det går. Litteratur För barn Eva Uddling och Gunilla Kvarnström: ”Bo HÄR

Tonåring ser upp i taket, hennes föräldrar står bakom och ser anklagande ut.

Tonåringar

Tonåringar Tonårstiden innebär stora förändringar på kort tid. Samtidigt som föräldrarna måste finnastill hands och ha uppsikt över sina barn, ska tonåringen ha utrymme för attskapa sig ett eget liv och relationer utanför familjen. Broschyrer/foldrar Länsstyrelsen har tagit fram en

Mall-bild som används på webben i olika syften

Utrikesfödda föräldrar

Utrikesfödda föräldrar Att vara ny i Sverige innebär många nya saker att lära sig, att förstå, att känna till. En viktig del är att få kunskap om hur det är att vara familj i Sverige, vilka skyldigheter man har som