Förskola och skola som arenor

Förskolan och skolan möter alla barn och föräldrar under den största delen av barnens uppväxt, vilket gör förskolan och skolan till en viktig arena för ett långsiktigt föräldraskapsstödsarbete. Föräldraskapsstödjande insatser ingår dock inte i förskolans och skolans ansvarsområde enligt läroplanerna, men de är skyldiga att samverka och samarbeta med föräldrarna. Enligt föräldrar så borde förskolor och skolor erbjuda stöd i föräldraskapet i större utsträckning. Det har gjort att vissa förskolor och skolor erbjuder olika typer av föräldraskapsstöd.

Film om föräldraskapsstöd med skolan som arena

Universellt föräldraskapsstöd i förskola och skola – En kunskapsöversikt för åren 2010–2020Pdf, 769.7 kB.

Film om kunskapssammanställningen Universellt föräldraskapsstöd i förskola och skola