Utrikesfödda föräldrar

Mall-bild som används på webben i olika syften

Utrikesfödda föräldrar Att vara ny i Sverige innebär många nya saker att lära sig, att förstå, att känna till. En viktig del är att få kunskap om hur det är att vara familj i Sverige, vilka skyldigheter man har som förälder och vilka rättigheter barnen har. Men också vilket stöd som finns att få av […]

Tonåringar

Tonåring ser upp i taket, hennes föräldrar står bakom och ser anklagande ut.

Tonåringar Tonårstiden innebär stora förändringar på kort tid. Samtidigt som föräldrarna måste finnastill hands och ha uppsikt över sina barn, ska tonåringen ha utrymme för attskapa sig ett eget liv och relationer utanför familjen. Broschyrer/foldrar Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr som handlar om stöd till föräldrar under tonårstiden. Föräldraskap och tonårstid Gängsnacket har tagits […]

Förändringar i familjen

Bekymrad flicka ser in i kameran, bakom henne diskuterar föräldrarna.

Förändringar i familjen En separation eller skilsmässa är ofta svår, både för vuxna och barn. Som förälder behöver du samarbeta med din partner kring barnen – så gott det går. Litteratur För barn Eva Uddling och Gunilla Kvarnström: ”Bo HÄR och Bo Där”. Rabén & Sjögren 2002 Inger Lindahl: ”Pappa kommer”. Alfabeta 2004 Jennie Persson, […]

Förebyggande av våld

Flicka håller för öronen för att stänga ute skrik och bråk.

Förebyggande av våld Våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld drabbar även barnen. Hjälp och stöd Resurscentrum Heder Kronoberg Resurscentrum Heder Kronoberg är ett mobilt stöd till yrkesverksamma som möter hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med Resurscentrum är att komplettera ordinarie skydd- och stödstrukturer och primärt vara ett stöd till yrkesverksamma […]

Funktionsvariationer

Animerad bild på en familj

Funktionsvariationer Det kan behövas särskilt stöd och hjälp i möte med familjer med funktionsnedsättningar. Webbplatser Föräldrar med ASD – handbok för ett bättre familjeliv En webbplats som främst riktar sig till föräldrar med ASD -diagnos (Autismspektrumstörning). Webbplatsen Föräldrar med ASD – handbok för ett bättre familjeliv kan också vara värdefull för en bredare målgrupp föräldrar. […]

Jämställt föräldraskap

Mall-bild som används på webben i olika syften

Jämställt föräldraskap Ett jämställt föräldraskap, där båda föräldrarna deltar och gemensamt utövar omsorgen om barnet, gynnar barns hälsa och utveckling.

Barnets bästa

barn får en puss på kinden av en kvinna

Barnens bästa Barns rättigheter och ett barnperspektiv är förutsättningar för hur vi kan arbeta med att säkerställa barnets bästa. Hjälp och stöd Barnahus i Kronobergs län Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri, när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år.  I Kronobergs […]

Adopterade barn

en vuxen och ett barn sitter vid köksbordet

Adopterade barn Stöd till adopterade och deras familjer är en viktig del av adoptionsprocessen och kan aktualiseras i alla åldrar och livsfaser. Utbildningar FIA – obligatorisk föräldrautbildning inför internationell adoption Webbplatser Inför 2020 (barnkonventionen blir lag) gav Sveriges regering flera uppdrag till Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) i syfte att stärka stödet i samband […]